Tarihçe

Bilindiği üzere Avrasya Üniversitesi Trabzon ilinde ikinci üniversite olarak 2011- 2012 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Öncelikle ülkemizin ve bölgenin ihtiyacı olan Fakülte ve bölümleri aktif duruma getirilmiştir. Daha sonra bir takım incelemeler sonucunda bölgenin bir liman kenti olması nedeniyle ihtiyaç duyulan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü 2013-2014 Eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile açılmış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Neden Uluslar Arası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü ?

Bölümümüzün Mezunları Dış Ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam Ajansları ve Lojistik firmalarında ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının değişik birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik Program mezunları özellikle dış ticaret firmalarında, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. Bölümümüzün çok güçlü Uluslararası ilişkileri bulunmaktadır.

Bu çerçevede bölümümüze yabancı ülkelerden öğretim üyesi çalışmaktadır. İleri dönemlerde Erasmus, Farabi, ve Mevlana değişim programları çerçevesinde yabancı ülkelere öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılması ön görülmektedir.

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik bölümünün temel ilkesi, iktisat, pazarlama ve bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi programının uygulanmasıdır. Bölüm mezunları, uluslararası pazarlarda çok ve çeşitli iş olanaklarına sahipler. Bu kapsamda uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslar arası perakende sektöründe, uluslararası piyasalarda veya günümüzün gelişen sektörlerinden ulaşım ve lojistik firmalarında görev alabilirler.

Ayrıca başbakanlık dış Ticaret müsteşarlığına bağlı örgütler ile ihracatı geliştirme etüt merkezinin birimlerinde, Türkiye’nin dış temsilcilikleri, konsolosluk ve elçiliklerde Pazar araştırmacısı olarak çalışma imkanı sağlayabilir ya da Avrupa Birliği ile ilgili projelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerin ders Programlarının birbiriyle uyumlu olması, öğrencilerin Fakülte içerisinde “çift” ve “yan dal” yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Diğer taraftan, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün DERSLERİNİN güncel ve uygulamaya yönelik olması diğer alanlarda Öğrenim gören öğrencilerin de ilgisini çekmekte ve bölüm yoğun olarak “çift” ve “yandal” başvurusu almaktadır. Bölümümüzün Amaçları doğrultusunda açılan çok sayıdaki alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerle, Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları sağlayacaktır. Bölümümüzün eğitim kadrosu, tecrübeli ve konularında uzman öğretim elemanlarından ve İş Dünyasından gelen profesyonellerden oluşmaktadır.

Öğrencilerimiz, teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik, proje bazlı dersler ve dönemlik staj yapmaları sağlanacaktır. Böylece öğrenimleri sırasında sektörle ilişkiler kuracak ve iş olanakları elde edecekler. Bu yönü ile ders programımızda yer alan stajlar, Öğrencinin eğitim sürecinde aldığı teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek, geleceğe hazırlayan bir ayrıcalık oluşturacaktır. Eğitim ve öğretim sistemimizde; anlatım, tartışma, örnek olay, problem çözme veya soru-cevap tekniği gibi çeşitli yöntemler uygulanarak enteraktif bir eğitim sistemi ile eğitim verilir.

Ayrıca, Öğrencilerimiz stajlarını yurt dışında da yapmalarına olanak sağlanmaya çalışılacaktır. Bölümümüzde eğitim dili Türkçe olup, bunun yanı sıra İngilizce yabancı dil zorunlu olarak okutulmaktadır. Bu çerçevede Öğrencilerimize seçmeli ikinci yabancı dil olarak Rusça seçim yapma olanağı sunulmaktadır.

Bölümümüzün akademik programında yer alan mesleğe yönelik Avrupa ve Asya Ekonomileri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, Avrupa Birliği İşletme Politikaları, Farklı Kültürlerle Ticaret Koşulları, İhracat-İthalat, Gümrük Mevzuatları, Dış Ticaret Finansmanı, Emlak Değerleme Mevzuatı gibi önemi giderek artan konularda eğitim vermekte ve Buna paralel olarak ders programları sürekli olarak güncellenmektedir. Bu derslerin yanı sıra Ekonomi, Pazarlama, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır.

Bölümümüzün Mezunları Dış Ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam Ajansları ve Lojistik firmalarında orta ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler.