Günümüz dünyasında hem uluslararası ticarette, hem de yatırımlarda gözlenen hızlı artış birbirine bağımlı hareket eden bir ekonomik sistemin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır.Bu bağımlılık, aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik alanlarda da kendisine hissettirmektedir.Doğrudan yabancı yatırımlar ve ulusal ekonomilerin küreselleşmesi, uluslararası ticareti iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline getirmiştir.Çağımızdaki iş dünyasında , küresel olarak faaliyette bulunmak artık istisnadan çok bir kural haline gelmiştir.Dolayısıyla,başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu değişikliklerin farkında olup,rekabetçi bir ortam içerisinde çalışma zorunluluğu vardır.

Uluslararası Ticaret Bölümü, öğrencilerimize günümüzün bu zor koşullarında etkin olarak iş yapabilme becerileri kazandırma amacı ile kurulmuştur.Uluslararası Ticaretin bütünleştirici ve disipliner doğası,öğrencilerin mezuniyet sonrası çok geniş bir yelpazede iş bulabilmelerine, yabancı dillere, uluslararası alan çalışmalarına ve iş idaresine ağırlık vererek yardımcı olmaktadır.Bu amaçla pazarlama ,iktisat,finans,dünya politikası ve stratejik yönetim gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılarak iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Ayrıca yabancı dil olan İngilizce’ye ek olarak uluslararası ticarette öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırmak ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla Fransızca,Almanca,Rusça ve Çince derslerinden biri zorunlu ders olarak yoğun bir şekilde verilmektedir.
İş Olanakları

Programı tamamlayan Öğrencilerin Merkez Bankası,Sermaye Piyasası Kurumu(SPK),Devlet İstatistik Enstitüsü,Dış Ticaret Müsteşarlığı,Hazine Müsteşarlığı,Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra çok uluslu şirketler,ihracat ve ithalat firmaları,yurtdışına açılmayı düşünen firmalar ile bankacılık,sigortacılık,taşımacılık ve benzeri hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyette bulunan özel sektör firmalarında iş bulma olanakları vardır.